Va rugam selectati limba:
Versiunea in limba engleza
Este selectata limba romana
Versiunea in limba germana
Versiunea in limba ceha

Proiect

Rezumat

Acronim:

WoLLNET

Titlu:

Workplace Literacy Language and Numeracy Evaluation Toolkit Project (Proiectul pentru crearea setului de instrumente de evaluare a nivelului de alfabetism şi a competenţelor de numeratie pentru locul de muncă)

Durată:

1 decembrie 2007 - 30 noiembrie 2009 (24 luni)

Scurtă descriere:

Scopul proiectului WoLLNET este de a studia, a testa şi a crea un set de instrumente (Toolkit) on-line, uşor de utilizat, care să permită angajatorilor, furnizorilor de programe de instruire şi sindicatelor de a evalua impactul programelor de instruire pentru dezvoltarea competenţelor de bază, necesare la locul de muncă, asupra performanţei individuale şi organizaţionale.

Prin competenţe de bază înţelegem citire, scriere, vorbire, ascultare şi competenţe matematice de bază, la un nivel necesar unei persoane pentru ca aceasta sa işi desfăşoare activitatea eficient şi să avanseze la locul de muncă.

Proiectul se va concentra în special asupra evaluării impactului programelor de instruire pentru dezvoltarea competenţelor de bază necesare la locul de muncă, având în vedere reducerea accidentelor, creşterea satisfacţiei clienţilor, fidelizarea angajaţilor, îmbunătăţirea comunicării interne, reducerea absenteismului, ameliorarea siguranţei şi sănătăţii, diminuarea risipei şi impactul pozitiv asupra îndeplinirii altor obiective fundamentale ale organizaţiei. Se va avea în vedere şi măsurarea rentabilităţii investiţiei în programele de instruire pentru dezvoltarea competenţelor de bază necesare la locul de muncă.

Finantare:

Proiectul WoLLNET este finanţat în comun de către Sub-programul Leonardo da Vinci al Comisiei Europene (57,2%), London Development Agency (21,4%) şi Learning and Skills Council London Region (21,4%).