Va rugam selectati limba:
Versiunea in limba engleza
Este selectata limba romana
Versiunea in limba germana
Versiunea in limba ceha

Proiect

Context

Rezultatele Studiilor internaţionale referitoare la gradul de alfabetizare al adulţilor (legătură externă) au arătat natura şi amploarea deficienţelor în materie de alfabetizare şi de competenţe de calcul matematic cu care se confruntă ţările din Europa. În toate ţările în care s-a realizat acest studiu, de la un sfert până la jumătate din populaţia adultă nu a reuşit să atingă pragul minim de performanţă, considerat ca un nivel minim necesar pentru a face faţă solicitărilor vieţii moderne şi muncii. Dimensiunile acestei probleme au fost confirmate şi de alte studii.

Nivelul scăzut al alfabetizării şi competenţelor de calcul matematic reprezintă provocări serioase atât pentru indivizi, cât şi pentru guverne. Schimbările rapide în viaţa economică, socială şi politică, precum şi introducerea de noi tehnologii solicită nivele tot mai ridicate ale acestor competenţe în vederea realizării şi împlinirii personale, integrării sociale şi obţinerii prosperităţii şi competitivităţii economice. Rezultatele cercetărilor (legătură externă) din Canada şi Statele Unite sugerează că nivelul ridicat al alfabetizării şi competenţelor de calcul matematic stă la baza performanţei şi satisfacţiei la locul de muncă, precum şi a dezvoltării organizaţionale. Îmbunătăţirea alfabetizării şi a competenţelor de calcul matematic contribuie la reducerea accidentelor, satisfacţia clienţilor, fidelizarea angajaţilor, participarea şi rezultate bune în formarea profesională, îmbunătăţirea comunicării interne, reducerea absenteismului şi diminuarea risipei.

Totuşi, în Europa există doar dovezi sistematice limitate referitoare la modul în care instruirea în domeniul competenţelor de bază îmbunătăţeşte capacitatea indivizilor de a-şi desfăşura activitatea la locul de muncă sau ce impact are această instruire asupra performanţei organizaţiei ca întreg. Organizaţiile au tendinţa de a lăsa evaluarea formării profesionale în grija celor care o furnizează, fie că aceştia sunt furnizori de programe de instruire sau sindicate. În trecut, evaluarea care a fost realizată de către aceste grupuri s-a concentrat în general asupra procesului de învăţare şi a valorii pe care o are instruirea pentru cursanţi, ci nu pe beneficiile pentru performanţa individului şi a organizaţiei. Rezultatele studiilor de caz (legătură externă) sugerează totodată că, în cazurile în care s-a încercat evaluarea impactului instruirii în domeniul competenţelor de bază asupra performanţei individului / organizaţiei, aceste evaluări nu s-au bazat pe modele sau teorii pentru evaluarea învăţării la locul de muncă.

Un sistem de evaluare necorespunzător împiedică obţinerea datelor necesare pentru formularea unui plan de afaceri bine fundamentat care să susţină dezvoltarea competenţelor de bază. Totodată, limitează şi capacitatea angajatorilor de a stabili cu precizie gradul de îmbunătăţire a competenţelor de bază necesar în organizaţiile lor şi de a planifica în consecinţă investiţiile şi resursele pentru dezvoltarea acestora în mod corespunzător.

În plus, în absenţa unei metodologii corespunzătoare de evaluare, furnizorii de programe de instruire nu dispun de informaţiile necesare pentru a identifica în ce măsură programele de dezvoltare a competenţelor de bază corespund obiectivelor organizaţiei. La rândul său, aceasta limitează capacitatea lor de a dezvolta şi perfecţiona conţinutul programelor şi metodele de predare corespunzătoare, care să răspundă la nevoile de instruire ale angajatorilor.

Proiectul WoLLNET va trata aceste probleme prin dezvoltarea unui set de instrumente (Toolkit) on-line, uşor de utilizat, care să aibă bazele teoretice corespunzătoare, şi care să permită angajatorilor, furnizorilor de programe de instruire şi sindicatelor din ţările participante de a evalua în mod sistematic impactul programelor de instruire pentru dezvoltarea competenţelor de bază asupra performanţei individuale şi organizaţionale şi a modului de învăţare.