Prosím vyberte jazyk:
anglictina verze
rumunská verze
nemecká verze
nastavena cestina

O projektu

Inovativní charakter

Projekt WoLLNET je inovativní především ve čtyřech směrech.

Zaprvé nabízí (podle nám dostupných informací) první specializovaný internetový nástroj na světě určený k hodnocení dopadu školení v oblasti základních pracovních dovedností.

Zadruhé tento projekt rozšiřuje oblast hodnocení školení v oblasti základních pracovních dovedností za doposud převažující hodnocení reakce školené osoby či zisků ze školení k posouzení dopadu školení na výkon jednotlivce a společnosti.

Zatřetí je tento projekt jedinečný díky svému nadnárodnímu rozsahu a zaměření. Od samotného začátku se bude při přípravě nástroje Toolkit využívat informací partnerů projektu a investorů ze sedmi evropských zemí. Tento postup umožní výměnu nápadů, sdílení informací o dobré praxi a vypracování společných modelů a pokynů k hodnocení školení v oblasti základních pracovních dovedností.

Tento projekt je nakonec inovativní také v tom, že nabízí obsáhlé pokyny pro správnou praxi při hodnocení školení v oblasti základních pracovních dovedností.