Prosím vyberte jazyk:
anglictina verze
rumunská verze
nemecká verze
nastavena cestina

O projektu

Stručně

Zkratka:

WoLLNET

Název:

Workplace Literacy Language and Numeracy Evaluation Toolkit Project (Nástroj pro vyhodnocení jazykových a matematických dovedností)

Termín:

1. prosinec 2007 - 30. listopad 2009 (24 měsíců)

Stručný popis:

Cílem projektu WoLLNET je navrhnout, vyzkoušet a vypracovat Toolkit, což je  nástroj dostupný na internetu, kde jej mohou snadno používat všichni uživatelé. Tento nástroj umožňuje zaměstnavatelům, poskytovatelům služeb a odborovým organizacím vyhodnotit dopad vzdělávacích programů v oblasti základních pracovních dovedností na pracovní výkon jednotlivce i celé společnosti.

Základními dovednostmi je míněno čtení, psaný a verbální projev, schopnost naslouchat a základní matematické dovednosti na úrovni potřebné k plnění pracovních povinností.

Zvláštní pozornost bude věnována hodnocení dopadu školících programů v oblasti základních dovedností ve vztahu ke snížení počtu nehod, zvyšování spokojenosti zákazníka, udržení zaměstnanců, zkvalitnění vnitřní komunikace, snížení absencí, zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví, snížení ztrát a pozitivnímu dopadu na dosažení jiných klíčových cílů společnosti. Dále bude posouzena návratnost investic do školení v oblasti základních pracovních dovedností.

Financování:

Projekt WoLLNET je financován z programu Evropské komise Leonardo da Vinci (57,2%) a prostřednictvím agentur London Development Agency (21,4%) a Learning and Skills Council London Region (21,4%).