Prosím vyberte jazyk:
anglictina verze
rumunská verze
nemecká verze
nastavena cestina

O projektu

Základní dovednosti

Co jsou základní pracovní dovednosti?

Základní pracovní dovednosti jsou základní komunikační a matematické dovednosti, které jsou potřebné k provádění pracovních úkolů. Jedná se například o:

Proč jsou tyto základní pracovní dovednosti důležité?

Průzkumy ukázaly, že mnoho lidí v celé Evropě má základní dovednosti na úrovni, která nedostačuje k úspěšnému plnění pracovních povinností.

Lidé s nízkou úrovní základních dovedností často vykonávají nekvalifikovaná nebo jen částečně kvalifikovaná zaměstnání s nízkým finančním ohodnocením. Tyto pracovní pozice ovšem během posledních několika let prošly výraznou proměnou, protože byly zavedeny nové pracovní postupy, systémy odborné přípravy, komunikační systémy a technologie, postupy kontroly jakosti a stále se zvyšuje i důraz na kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům. Tyto změny mají za následek, že dotyční zaměstnanci nyní potřebují lepší komunikační a matematické dovednosti, než tomu bylo doposud. Společnosti cítí potřebu pomoci svým pracovníkům zdokonalit si své základní dovednosti, aby mohli lépe vykonávat svou práci, čímže se zvýší i výkon celé společnosti.