Prosím vyberte jazyk:
anglictina verze
rumunská verze
nemecká verze
nastavena cestina

O projektu

Výchozí informace

Výsledky Mezinárodního průzkumu gramotnosti dospělého obyvatelstva (externí odkaz) odhalily povahu a rozsah nedostatků v gramotnosti a matematických znalostech obyvatel evropských zemí. Ve všech zemích, kde byl tento průzkum prováděn, jedna čtvrtina až jedna polovina dospělé populace nebyla schopna dosáhnout minimálního limitu dovedností, který je považován za nutný pro vyrovnání se s požadavky moderního života a pracovními povinnostmi. Od té doby byl rozsah tohoto problému potvrzen i dalšími výzkumy.

Nízká úroveň gramotnosti a matematických znalostí znamená důležitý úkol jak pro dotyčné jednotlivce tak i pro vlády jednotlivých zemí. Zásadní změny v ekonomickém, společenském a politickém životě a zavádění nových technologií vyžadují stále vyšší úroveň těchto dovedností, jež jsou potřebné pro osobní úspěch a realizaci, společenskou integraci i ekonomickou konkurenceschopnost a prosperitu. Výsledky průzkumu (externí odkaz) z Kanady a Spojených států prokázaly, že dostatečná gramotnost a matematické znalosti mají zásadní vliv na produktivitu a kvalitu práce a ekonomický rozvoj společnosti. Vyšší úroveň gramotnosti a matematických znalostí přispívá ke snížení počtu nehod, vyšší spokojenosti zákazníka, lepší loajalitě zaměstnanců, jejich ochotě a úspěšnosti při odborném školení, k vnitřní komunikaci, snížení absence a k nižším ztrátám.

V Evropě je bohužel velice omezená systematická evidence toho, jaký vliv má vzdělávání v oblasti základních dovedností na schopnosti jednotlivců plnit své pracovní úkoly, či jaký má toto vzdělávání dopad na celkový ekonomický výkon společnosti. Společnosti většinou ponechávají vyhodnocení výsledků školení na tom, kdo školení provádí, ať se jedná o poskytovatele služeb nebo odborové organizace. Ze zkušenosti vyplývá, že vyhodnocení, které bylo takto prováděno, se zaměřovalo více na samotný proces školení a jeho hodnotu pro školenou osobu než na skutečný přínos pro pracovní výkon jednotlivce a celé společnosti. Výsledky případové studie (externí odkaz) také ukazují, že i když byly učiněny pokusy vyhodnotit dopad vzdělávání v oblasti základních dovedností na pracovní výkon jednotlivce nebo celé společnosti, chybělo přesto ukotvení takového vyhodnocení pracovních dovedností v modelech nebo teoretických základech.

Nedostatečný systém hodnocení nenabízí dostatek údajů k vytvoření silného obchodního případu pro rozvoj základních pracovních dovedností. Jsou tím také omezeny možnosti zaměstnavatelů provést přesné posouzení potřebného rozvoje základních dovedností v dané společnosti a tedy správně rozdělit investice a zdroje potřebné k rozvoji těchto základních dovedností.

Následkem chybějící vhodné metodologie hodnocení nemají poskytovatelé školení dostatek informací k posouzení toho, do jaké míry programy rozvoje základních dovedností splňují cíle společností. To pak dále omezuje jejich možnosti vypracovat a nastavit program s vhodným obsahem a příslušné metody, které by vyhovovaly potřebám zaměstnavatele v oblasti zvyšování pracovních dovedností.

Projekt WoLLNET na tyto potřeby reaguje prostřednictvím svého Toolkitu, který je teoreticky propracovaný, je dostupný na internetu, kde jej mohou snadno používat všichni uživatelé.  Zaměstnavatelům, poskytovatelům služeb a odborovým organizacím tak umožňuje systematické hodnocení dopadu vzdělávacích programů v oblasti základních pracovních dovedností na pracovní výkon jednotlivce i celé společnosti.